۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

پسری به نام میر(مستند)


داستان بعد از بیرون راندن طالبان از بامیان شروع می‌شود؛ طالبان مجسمه‌های بودا را به توپ بسته اند و مردمی که در غارهای اطراف مجسمه‌ها زندگی می کردند، کوچ کرده‌اند و اینک که طالبان به قوت نیروهای آمریکایی و بین اللملی دست از حکومت کشیده فراری شده‌اند، آنها بازگشته‌اند تا زندگی را در دوباره در سرزمین شان از سر گیرند که منزل و مأوای آنهاست.

فیلم کامل

تگ: افغانی ،مستند، هزاره، افغانستان، بامیان، اجتماعی0 نظرات:

ارسال یک نظر